Privacy Policy

Політика безпеки (конфіденційності) та захисту персональних даних

1. Юридичний блог «Комунальний Лоєр» – це веб-сторінка юриста-практика у сфері енергетики та житлово-комунального господарства, яка з усією відповідальністю дотримується вимог національного законодавства у сфері захисту персональних даних та міжнародних стандартів конфіденційності, що покликані гарантувати збереження всіх відомостей, котрі дають змогу ідентифікувати користувачів та візитерів веб-сторінки.

2. Мета політики безпеки (конфіденційності) полягає у встановленні регламентів обробки персональних даних користувачів та візитерів юридичного блогу «Комунальний Лоєр», умови одержання відомостей про них, а також визначає увесь алгоритм дій, які пов’язані з внесенням змін, обробкою та вилученням відомостей, які вважаються у розумінні чинного законодавства «персональними даними».

3. Юридичний блог «Комунальний Лоєр» збирає та обробляє персональні дані тільки у межах технічних цілей, для досягнення яких функціонує платформа (інформація про підписників, їхні прізвище, ім’я по-батькові, у тому числі вигадані, псевдоніми та різного роду назви та найменування, які тільки можна застосувати до користувачів та візитерів юридичного блогу «Комунальний Лоєр» з метою їх наступної ідентифікації, їхня електронна пошта та способи використання веб-сторінки «Комунальний Лоєр» способом з’єднанням (маршрутизації) її з соціальними мережами.

4. Юридичний блог «Комунальний Лоєр» розміщений на платформі Blogger компанії «Gооgle», а тому дотримується політики безпеки (конфіденційності), яка впроваджена вищезазначеною платформою. Умови безпеки (конфіденційності) користувачів та візитерів платформи Blogger щодо захисту персональних даних застосовуються веб-сторінкою «Комунальний Лоєр» у тій частині, яка можлива з позицій захисту персональних даних користувачів та візитерів веб-сторінки.

5. Будь-які обмеження платформи Blogger, незалежно від часу введення змін, на збір, обробку, а також вилучення персональних даних користувачів, візитерів веб-сторінки вважаються обмеженнями веб-сторінки «Комунальний Лоєр». У випадку запровадженням платформою Blogger будь-яких змін, які погіршують становище користувачів та візитерів щодо дотримання законодавства про захист персональних даних, веб-сторінка «Комунальний Лоєр» звільняється від відповідальності за обсяг змінених правомочностей у режимі обробки, збереження, передачі, втрати або вилучення персональних даних.

6. Політика безпеки (конфіденційності) та захисту персональних даних полягає у комфортній взаємодії користувачів та візитерів із веб-сторінкою «Комунальний Лоєр».

7. Під час використання користувачами та візитерами забезпечується обробка даних щодо сервісів реєстраційних форм платформи Blogger, файли Сookie, IP-aдреси.

8. Веб-сторінкою «Комунальний Лоєр» оброблюються персональні дані, які добровільно передані користувачами та візитерами, а також інформація, яка збирається сервісами платформи Blogger, на яких розміщена веб-сторінка «Комунальний Лоєр», переважно для технічних цілей.

9. Веб-сторінка «Комунальний Лоєр» жодним чином не ставить собі за мету збір, обробку та поширення конфіденційної інформації (персональні дані) про користувачів та візитерів веб-сторінки не лише у комерційних цілях, але за звичайної діяльності, обмежуючись лише мінімальним переліком використаних персональних даних, які щонайменше пов’язуються з особою користувача та візитера.

10. У тому випадку, якщо користувач або візитер забажав видалити (вилучити) свій обліковий запис на веб-сторінці «Комунальний Лоєр», його персональні дані підлягатимуть автоматичному видаленню.

11. Веб-сторінка «Комунальний Лоєр» використовує файли Сookie (невеликі за обсягом текстові файли, що надсилаються веб-браузеру та залишаються на сторінці користувача або візитера). У разі повторного відвідуванні веб-сторінки файли Сookie оновлюються.

12. Браузер Сookie може автоматично зберігати файли Сookie на пристрої користувача або візитера.

13. Відключення файлів Сookie може призвести до обмеження доступу або неповноцінного використання опублікованих матеріалів на веб-сайті «Комунальний Лоєр».

14. Веб-сторінка «Комунальний Лоєр» у міру необхідності оновлюється. «Комунальний Лоєр» дбає про комфортне читання матеріалів на веб-сторінці.

15. Веб-сторінка «Комунальний Лоєр» враховує особливості поширення контенту серед осіб, які не досягли повноліття, основні засади та правила безпеки фізичних осіб у глобальній мережі Інтернет.

16. Веб-сторінка «Комунальний Лоєр» не передає третім особам інформацію про її користувачів та відвідувачів, за виключенням згоди останніх та випадків, у яких розпорядник зобов’язаний здійснити вищезазначену передачу третім особам або на вимогу органів державної влади, суду та правоохоронних органів згідно положень чинного законодавства.

17. На веб-сторінці «Комунальний Лоєр» можуть розміщуватися посилання на інші веб-сайти. За умови переходу на інші сайти, які розміщені на веб-сторінці «Комунальний Лоєр» політика безпеки (конфіденційності) та захисту персональних даних поширюватися не буде.

18. Веб-сторінка «Комунальний Лоєр» використовує загальноприйняті стандарти захисту персональних даних, однак незважаючи на всі юридичні та технічні зусилля, гарантувати абсолютну захищеність персональних даних не може.

Популярні дописи з цього блогу

Бюрократичні тонкощі встановлення кондиціонера на фасаді будинку

Межа юридичної відповідальності у водопровідних системах

Про витрати, про які забули