Державний контроль чи паперова фікція?

Децентралізація не полишає публічні майданчики, де можливо про неї заявити. Розуміння сутності «децентралізації» полягає у повному та самостійному вирішенні питань місцевого значення виборною владою. В аспекті децентралізації цікаво торкнутися такої чутливої для кожного теми як благоустрій. 

На сьогодні, за порушення норм і правил, за пошкодження (руйнування або псування) вулично-дорожньої мережі, за неналежне утримання об'єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій населених пунктів органи місцевого самоврядування притягають до відповідальності правопорушників. 

Правопорушниками залежно від ситуації можуть бути громадяни, бізнес або керівники комунальних підприємств. 

Адміністративні комісії при виконкомах міських (cільських) рад або селищні (сільські голови) наділені повноваженнями складати протоколи про адміністративні правопорушення та розглядати справи про адміністративні правопорушення. 

Тобто, децентралізація влади на місцях чудово діє і без конституційних реформ. 

Відкритим залишається питання: «Хто буде контролювати органи місцевого самоврядування, якщо останні порушуватимуть законодавство у сфері благоустрою населених пунктів?» 

Спробуємо знайти відповідь на вказане питання шляхом звернення до норм чинного законодавства. 

Відповідно до статтей 8, 39 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» № 2807 – XII від 06.09.2005 року (далі – Закон про благоустрій) державний контроль за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів здійснюється місцевими державними адміністраціями. 

Порядок здійснення державного контролю у сфері благоустрою населених пунктів визначається цим Законом (йдеться про Закон про благоустрій ) та іншими законодавчими актами. 

Про які саме законодавчі акти йшлося у статті 39 Закону про благоустрій невідомо. В інших законодавчих актах знайти механізм реалізації контролю місцевими державними адміністраціями також не вдалося. Відсутні такі положення стосовно контролю і у базовому Законі про місцеві державні адміністрації. 

Держава у правовому регулюванні питання благоустрою більше ставку зробила на громадський контроль. Принаймні, відштовхуючись від статті 41 Закону про благоустрій, державою розроблено і прийнято ряд підзаконних нормативних актів про громадський контроль у сфері благоустрою. 

Як виглядає на практиці «державний контроль у сфері благоустрою»? 

Для прикладу, сільський голова грубо та тривало порушує законодавство у сфері благоустрою. Ви готуєтесь, збираєте докази та надсилаєте звернення до місцевої державної адміністрації. Державна адміністрація Ваше звернення вивчає, переадресовує до сільського голови. Він обіцяє письмово держадміністрації владнати питання, а держадміністрація нотує Вам його «обіцянку» та за підписами одного із заступників голови держадмінстрації Ви отримуєте відповідь, що Ваше питання там колись вирішиться. 

Ось і все, що варто Вам знати про державний контроль у сфері благоустрою та децентралізацію зокрема! 

Популярні дописи з цього блогу

Бюрократичні тонкощі встановлення кондиціонера на фасаді будинку

Межа юридичної відповідальності у водопровідних системах

Видати технічні умови, а потім їх скасувати